Kamenárstvo KONDEL
vstúpte

Topoľová 781/5, Nová Dubnica
Tel.: +421 905 991 398
Výroba a predajželezobetónových panelových hrobiek
vstúpte

Topoľová 781/5, Nová Dubnica,
Tel.: +421 905 991 398
Pohrebná služba KONDEL
vstúpte

Topoľová 781/5, Nová Dubnica,
Tel. (NON-STOP): +421-905 991 398
vstúpte

Tel: +421 905 991 398,
mobil CZ: +420 608 455 338